ANBI

ANBI-gegevens Stichting dorpshuis “de Hichte” te Ouwsterhaule.

De Stichting dorpshuis “de Hichte” is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u de fiscale gegevens, de doelstelling, de samenstelling van het bestuur en informatie over de activiteiten.
  • Fiscale naam: Stichting dorpshuis “de Hichte”
  • RSIN nummer: 816639309
  • Contactgegevens
  • Bestuurssamenstelling: Harm de Roo (voorzitter) Klaas Stoker (secretaris) Gea de Roo (penningmeester).
  • Doelstelling: Stichting dorpshuis “de Hichte” Ouwsterhaule heeft tot doel om het dorpshuis te beheren en exploiteren ten behoeve van de bevolking van Ouwsterhaule en omstreken. Ouwsterhaule en omstreken bestaat uit een gemeenschap van ongeveer 450 inwoners. Alle werk, bestuur en uitvoering, op en rondom het dorpshuis, wordt belangeloos uitgevoerd door vrijwilligers.
  • Beloningsbeleid: Conform beleid vindt er geen bezoldiging van leden van het bestuur plaats. Stichting dorpshuis “de Hichte” werkt uitsluitend met vrijwilligers.