Zonnepanelen als hoogtepunt

De zonnepanelen worden op het dak bevestigd.
OUWSTERHAULE – Zeventig zonnepanelen op het dak voor zien dorpshuis De Hichte in Ouwsterhaule voortaan van stroom.
Iets meer dan het jaarlijks verbruik van een kleine 16.000 kW wordt er mee opgewekt. De investering van zo’n 20.000 euro hoopt de beheren de stichting in zo’n zes jaar terug te verdienen. De plaatsing van de zonnepanelen is een van de hoogte punten van de verbouwing van het dorpshuis, die in de zomer van vorig jaar begon en binnenkort wordt afgerond.
Allesbehalve zon zagen de monteurs toen de eerste zonnepanelen zouden worden aangebracht.
Hevige stort- en regenbuien en harde windvlagen strooiden roet in het eten. De monteurs van de leverancier Groenleven in Heerenveen gingen daarom eerst binnen aan de slag. Het trekken van kabels,het aanpassen van de meterkast en plaatsen van de omvormers kon allemaal onder dak gebeuren.
 
Het plaatsen van de zonnepanelen zelf – bijna een week later –gebeurde onder ideale omstandigheden. De zon scheen, afgewisseld met lichte bewolking en nauwelijks wind. De panelen zijn op de achterkant van het dorpshuis gemonteerd.
De betreffende dakvlakken liggenop het zuiden, waar de zon schijnt en de hoogste stroomopbrengst is. Elk paneel brengt 285 wattpiek op, in totaal dus 19.950 wattpiek ofwel16.950 kWh per jaar. Bezoekers van het dorpshuis kunnen straks op een scherm volgen hoe groot de totaal-, dag- en maandopbrengst is en andere details bekijken.

Stichting Dorpshuis De Hichte heeft een deel van de investering uit subsidies kunnen betalen, waaronder die van de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, de Rabobank en stichting Westermeer in Joure. Het bestuur is vier jaar geleden begonnen met het opstellen van een plan en heeft toen direct subsidies aangevraagd. Met behulp van de gemeente de Fryske Marren en Doarpswurk is een projectplan opgesteld waarvan de uitvoering nu bijna is afgerond.
 
De opknapbeurt en verbouwing van het dorpshuis in Ouwsterhaule is een omvangrijke klus geweest.
Nog steeds zijn vrijwilligers met allerlei werkzaamheden in de weer.
,,Hjir binne hiel wat minsken oan it wurk west”, vertelt vrijwilliger Jan de Vries, die met elektra in de Tsjûkemarseal aan de slag is. Het is de kleinste zaal in het dorpshuis
en wordt gebruikt voor onder andere presentaties. Een groot televisiescherm aan de wand laat beelden in de hoogste kwaliteit zien.
Net gemonteerd en ,,in formidabel byld”.
 
Terwijl de Tsjûkemarseal met zijn nieuwe bar en verlichting vrijwel klaar is en ingericht, wordt in de grote zaal nog volop gewerkt.
Overal in het gebouw is vloerverwarming aangebracht, plafonds zijn vernieuwd terwijl overal ledverlichting is gekomen. Het energieverbruik in het dorpshuis zal daardoor omlaag gaan.
 
Tientallen vrijwilligers zijn sinds de herfst actief. Vrijwel alle verenigingen en organisaties maken gebruik van het dorpshuis, dat voor de dorpen Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldeouwer is bestemd. De inwoners van de Ouwster-Trijegeaën
helpen enthousiast mee. Naast het werk van vrijwilligers is geprobeerd zoveel mogelijk klussenbedrijven uit dorp of omgeving de technische werkzaamheden te laten uitvoeren. Daarbij ging het onder andere om de aanleg van vloerverwarming, plaatsen van de bar en de aanleg van het plafond.
 
Voorzitter Harm de Roo van stichting Dorpshuis De Hichte is tevreden over het verloop van de werkzaamheden en de inzet van alle
vrijwilligers. ,,Ik bin bliid dat wy as ynwenners fan de Oustertrijegeaën nei tritich jier noch hieltiten in multifunksjoneel doarpshûs hawwe, dat oan alle easken fan dizze tiid foldocht en wer’t wy meiïnoar noch
jierren wille fan ha kinne.’’
 
Vrijwilliger Jan de Vries in de Tsjûkemarseal, de kleinste zaal van dorpshuis De Hichte, waar odner andere presentaties kunnen worden gehouden.
Vrijwel alle vereniging uit de Ouwster-Trijegeaën maken gebruik van dorpshuis De Hichte. Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën houdt er zijn jaarvergaderingen, muziekvereniging Excelsior heeft er repetities en uitvoeringen, jeu de boules- en koersbalvereniging ‘Rjocht út, mei in bochtje’ speelt er haar wedstrijden, de leerlingen van de zondagsschool komen er bijeen en vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ houdt er onder andere kerstvieringen. Damclub Ouwsterhaule, de gymclub en biljartvereniging vinden er in het winterseizoen ook hun onderkomen. Daarnaast wordt het dorpshuis gebruikt voor feestjes en begrafenissen.
 
De officiële opening staat in november op de agenda. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe website en Facebookpagina.


BRON: De Zakenman nr 14 - 2017
 

Komende activiteiten

Geen evenementen