Geschiedenis

Een stukje geschiedenis.

Er was in Ouwsterhaule een gebouwtje, eigendom van de kerk, met de naam Maranatha.
De verenigingen uit Ouwsterhaule en omstreken huurden dit gebouw voor hun activeiten en uitvoeringen. In de jaren 80 werd dit gebouw te kleine en voldeed eigenlijk niet meer aan de eisen van de tijd.

In 1985 kwam de jeudgvereniging onder leiding van Foppe Veldstra met een voorstel om het gebouw te verbouwen. Bij dit idee werd ook direct maar een tekening bij ingeleverd. Door de toenmalig kerkvoogdij, werd er door Marginus Stummel een voorstel gedaan om een gebruikersgroep op te richten. Waarvan uit iedere vereniging een afgevaardigde plaats nam in de "stichting dorpshuis Ouwsterhaule".

Het doel van de stichting was een dorpshuis op te richten en de kosten voor de gebruikers (verenigingen) zo mogelijk laag te houden.

Er werd contact gezocht met de stichting "Samenwerking Dorpshuzen Fryslan (SDF) met de heer Klaas Renkem en later de heer Sicco Heldoorn. Beide heren waren zeer kundig in het adviseren en wisten waar subsidiemogelijkheden waren voor de oprichting van een dorpshuis.
Van de gemeente Skarsterlan werd medewerking verleend in de vorm van een renteloze lening, die in 30 jaar diende te worden afgeschreven.
Door het bestuur en door de inwoners werden diverse akties bedacht om geld bij elkaar te brengen. Oliebollen actie, rommelmarkten, loterij en sponsering van diverse lokale bedrijven. Daarnaast heeft bijna iedere inwoner meegewerkt aan het bouwen van "us doarpshus".


Er werd een stichting in het leven geroepen:  "Stichting dorpshuis Ouwsterhaule". 
Tijdens het gehele bouwproces werd er vergaderd over de bedrijfsvoering. Vanuit de boekhouding van het oude gebouw maranatha, bleek dat het niet rendabel was om in het dorpshuis een vaste beheerder aan te stellen.Met 400 inwoners in Ouwsterhaule en omgeving was dit niet wenselijk.Mede om de kosten voor de gebruikers en de inwoners zo laag mogelijk te houden, werd er besloten te gaan alleen te gaan werken met vrijwilligers. Wat ook erg belangrijk was bij dit besluit, om in de toekomst financiele reserves op te bouwen voor onderhoud van het gebouw.
In 1985 bestond het stichtingsbestuur uit:
* voorzitter: Piet Holtrop
* secretaris: Jan. J. Sinnema
* penningmeester: Sietse Piersma
* algemeen bestuurslid: Siemen de Roo

De naam
De bevolking werd gevraagd een naam te bedenken voor het nieuwe gebouw en als winnaar kwam Hinke Wierda uit de bus, met de naam "De Hichte'.
Het oude Fryske woord voor Haule betekend "Hichte" . Haule betekend op zich zelf weer hoogte. Ouwsterhaule ligt enigszins op een hoogte van een kleine zandrug.