Welkom op de website van dorpshuis “de Hichte” te Ouwsterhaule. Op deze website vind u informatie over allerlei activiteiten die in “de Hichte” worden georganiseerd.

Naast het gebruik van vele verenigingen en organisaties, is ons dorpshuis een belangrijke ontmoetingsplek in het dorp. Ruim 50 vrijwilligers zetten zich in voor het dorpshuis en alle activiteiten daar omheen. Veel voorzieningen in het dorp (café, winkel, etc.) zijn de afgelopen jaren verdwenen uit Ouwsterhaule. Het dorpshuis heeft, naast de school, de kerk en samen met 14 verenigingen een bindende factor in het dorp.

Jong en oud maken door diverse activiteiten kennis met elkaar en zo ontstaan er zowel sociale als vriendschappelijke contacten. De Hichte is het hart van de samenleving in Ouwsterhaule en is de plaats waar het gebeurt. Door zowel de activiteitencommissie, particulier initiatief als door diverse verenigingen wordt er van het dorpshuis gebruik gemaakt.

Het dorpshuis biedt de ruimte om initiatieven te ontwikkelen en is een partner in het ondersteunen en meedenken in de uitvoering .

Graag ontmoeten wij u bij één van de activiteiten in ons dorpshuis “De Hichte”.

Foto dorpsgenoten

Tijdens de dorpsfeesten in september 2017 is deze foto gemaakt. Op deze foto staan “bijna” alle inwoners van Ouwsterhaule, Ouwster Nijega en Oldeouwer. Met elkaar vormen ze de Oustertrijegean.
De foto hangt op grootformaat in Us doarpshus  “de Hichte”.

Feestelijke afsluiting van verbouwing "de Hichte"

Op zaterdag 18 november is de verbouwing van dorpshuis "de Hichte" afgerond. Na twee jaar is de verbouwing afgerond en heeft het dorpshuis weer een moderne frisse uitstraling.

Naast de verbouwing is het dorpshuis duurzaam ingericht. Er zijn zonnepalen geplaatst, ledverlichting aangebracht, nieuwe HR ketel en vloerverwarming geplaatst. Daarnaast is er isolatie aangebracht en zijn er nieuwe koelinstallaties in de bar geplaatst.

In de zomer van 2017 is het precies 30 jaar gelden geweest, dat het dorpshuis is gebouwd. Reden te meer om een feest te organiseren, waar alle inwoners bij aanwezig waren.Met een schitterend optreden van Griet Wiersma en de band Straight on Stage werd het een zeer gezellig feest.


Zonnepanelen als hoogtepunt

De zonnepanelen worden op het dak bevestigd.
OUWSTERHAULE – Zeventig zonnepanelen op het dak voor zien dorpshuis De Hichte in Ouwsterhaule voortaan van stroom.
Iets meer dan het jaarlijks verbruik van een kleine 16.000 kW wordt er mee opgewekt. De investering van zo’n 20.000 euro hoopt de beheren de stichting in zo’n zes jaar terug te verdienen. De plaatsing van de zonnepanelen is een van de hoogte punten van de verbouwing van het dorpshuis, die in de zomer van vorig jaar begon en binnenkort wordt afgerond.
Allesbehalve zon zagen de monteurs toen de eerste zonnepanelen zouden worden aangebracht.
Hevige stort- en regenbuien en harde windvlagen strooiden roet in het eten. De monteurs van de leverancier Groenleven in Heerenveen gingen daarom eerst binnen aan de slag. Het trekken van kabels,het aanpassen van de meterkast en plaatsen van de omvormers kon allemaal onder dak gebeuren.
 
Het plaatsen van de zonnepanelen zelf – bijna een week later –gebeurde onder ideale omstandigheden. De zon scheen, afgewisseld met lichte bewolking en nauwelijks wind. De panelen zijn op de achterkant van het dorpshuis gemonteerd.
De betreffende dakvlakken liggenop het zuiden, waar de zon schijnt en de hoogste stroomopbrengst is. Elk paneel brengt 285 wattpiek op, in totaal dus 19.950 wattpiek ofwel16.950 kWh per jaar. Bezoekers van het dorpshuis kunnen straks op een scherm volgen hoe groot de totaal-, dag- en maandopbrengst is en andere details bekijken.

Lees meer: Zonnepanelen als hoogtepunt

Activiteiten


Cosmetische verbouwing


Na dertig jaar voldeed ons dorpshuis niet meer aan het huidige en toekomstige gebruik.  Het was verouderd en voldeed, technisch niet aan de eisen van de tijd. Het werd hoog  tijd voor een interne verbouwing. Tegelijkertijd met deze verbouwing  werd het dorpshuis duurzaam ingericht. Er werd ledverlichting aangebracht, zonnepanelen, vloerverwarming en een nieuwe cv ketel is geplaatst Het streven is om in de toekomst doormiddel van zonnepanelen het dorpshuis energie neutraal te laten zijn.

We kunnen dit bekostigen door eigen geld te gebruiken en subsidie/bijdragen van:
  • Stichting Westermeer te Joure
  • Rabobank Heerenveen
  • Gemeente De Fryske Marren te Joure
  • Provincie Fryslan te Leeuwarden
De verbouwing is uitgevoerd door vrijwilligers en diverse ondernemers uit Ouwsterhaule e.o.


Komende activiteiten

Geen evenementen