Vrijwilligers


De vrijwilligers
Gelet op het kleinschalige karakter van “Dorpshuis de Hichte” en de relatief bescheiden omzet is er geen ruimte voor een betaalde kracht. De exploitatie van “de Hichte’ staat of valt met de inzet van een gemotiveerde groep vrijwilligers. Het bestuur prijst zich gelukkig dat er ongeveer 50 vrijwilligers beschikbaar zijn. De barvrijwilligers zijn geregistreerd conform de horecavergunning, en beschikken over een IVA certificaat (instructie verantwoord alcoholgebruik) Zij hebben als taak het uitserveren van drank en kleine etenswaren gedurende de openingstijden van het Dorpshuis. Er zijn instructies beschikbaar voor het gebruik van de aanwezige apparatuur. Er wordt naar gestreefd dat alle verenigingen die gebruik maken van het Dorpshuis zelf vrijwilligers leveren die bardienst kunnen draaien bij hun eigen verenigingsactiviteit. Voor een groot aantal clubs is dat ook het geval. Voor de overige activiteiten wordt een maandrooster gemaakt voor de inzet van vrijwilligers. Het schoonmaken en het onderhoud van zowel het gebouw, installaties als buitenterrein worden verzorgd door vrijwillgers.
 
Vrijwilligersbeleid
Er zijn nu zo’n 50 vrijwilligers actief: in het bestuur, het dagelijks beheer, bij de exploitatie van de bar, het schoonmaken en bij het (tuin)onderhoud. Nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt door ervaren vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn W.A. verzekerd via de gemeente.
Na afloop van het seizoen worden de vrijwillgers bedankt in de vorm van een slotfeest. Niet alleen de bevolking maar ook het vrijwilligersbestand vergrijst. Bij de werving van nieuwe vrijwilligers wordt verjonging nagestreefd.


Vrijwilliger worden
Maar om een dorpshuis draaiende te kunnen houden, zijn er altijd vrijwilligers nodig.
Daarom kan het dit vrijwilligers korps nog wel een aantal personen erbij hebben.
 • Ben je benieuwd wat jij kunt bijdragen aan een sociaal en leefbaar dorpshuis?
 • Heb je nog geen idee wat jij er voor terug krijgt?
 • Denk je dat je daarvoor geen tijd hebt?

In een persoonlijk contact geven wij je een beeld van de mogelijkheden als vrijwilliger in “de Hichte”.
Wanneer je dit formulier invult nemen wij vrijblijvend contact met je op.
Je kunt ook contact opnemen met Tecla Waterlander of één van de vrijwilligers aanspreken.

Commissies:
 • Activiteiten commissie
 • Horecateam
 • Schoonmaakteam
 • Facilitairteam (onderhoudsteam)
 • Interieurteam
 • Planning
 • Website
 • Vrijwilligerskorps
 
De activiteitencommissie organiseert allerlei activiteiten voor, en door de dorpsbewoners.